Digitale strategie voor Breda

Het digitale platform van Breda als de lokale gids voor haar doelgroepen door te informeren, inspireren en activeren.

Breda Marketing

Breda Marketing is de regisseur van het merk van de stad Breda. Op basis van hun nieuwe merkstrategie hebben we samen met het team van Breda Marketing een doorvertaling gemaakt naar een nieuwe digitale strategie.

Cover foto: Breda Marketing

Discovery
Digital Strategy
Digital Marketing
Consultancy
breda marketing case digitale strategie

Van merk naar digitale strategie

Hoe kom je nu van een nieuwe merkstrategie naar de doorvertaling voor het digitale platform? Door grondig onderzoek te doen naar de huidige situatie, en de gewenste situatie vanuit de organisatie en de doelgroepen brachten we alles in kaart. In diverse strategiesessies met Breda Marketing en partners werden de doelstellingen bepaald en vervolgens een vertaalslag gemaakt naar een concrete aanpak.

Meer mensen van Breda laten houden

In de digitale strategie staat centraal hoe we meer mensen van Breda kunnen laten houden via alle online kanalen. Dit door het beste van Breda te etaleren, authentieke ervaringen te laten delen, relevante content op maat te bieden en on- en offline met elkaar te verbinden. In het verlengde van deze digitale strategie mochten we ook een begeleidende rol invullen bij de ontwikkeling van een nieuw digitaal platform samen met partners van Breda Marketing.

Van 1 naar 4 doelgroepen

Initieel lag de focus op 1 doelgroep, de bezoekers aan Breda. Om het merk Breda volledig te kunnen laden en deze met de alle doelgroepen te verbinden werd de focus verbreed naar ook de andere doelgroepen bewoners, bedrijven en studenten. ​​Om dit te kunnen faciliteren is de bestaande website welkominbreda.nl, met focus op bezoekers, doorontwikkeld naar een nieuw digitaal platform explorebreda.com om naast de bezoeker ook de bewoner, bedrijven en studenten meer kunnen aanspreken en bedienen om de mooie stad Breda te ontdekken.

Integratie van alle touchpoints

De digitale strategie richt zich op het volledige online landschap van Breda Marketing.

  • Het digitale platform heeft een zogenaamde ‘headless’ technische architectuur wat inhoudt dat er vanuit 1 systeem content beheerd kan worden en ontsloten via verschillende kanalen, zoals de website, maar ook onze Explore Breda App, interactieve schermen in de brand store en andere websites en kanalen in de toekomst. Dit is kostenefficiënter en minder arbeidsintensief om het platform te beheren.
  • Het platform is niet alleen een drager van de nieuwe visuele identiteit van het merk Breda, maar biedt ook interactieve mogelijkheden om online te ontdekken. Denk hierbij aan een interactieve plattegrond, het kunnen opslaan van content om een persoonlijke lijst, het delen van je favorietenlijst, een nieuwe Explore pagina die niet de ‘standaard’ lijstjes laat zien maar vooral inspireert om ook iets anders te ontdekken van de stad Breda. Het podium dat welkominbreda.nl al was voor locals en ondernemers is daarmee verder vergroot.
  • De online marketing kanalen, zoals de socials, zijn optimaal op elkaar afgestemd.

People, process, technology

Bij het bepalen van de digitale strategie hebben we ook aandacht besteed aan de way of working​ van het team van Breda Marketing.

De mensen doen het werk. Processen maken dit werk efficiënter. Technologie helpt mensen hun taken uit te voeren en helpt ook bij het automatiseren van de processen. ​Hoe beter we de relatie tussen het team, processen en technologie optimaliseren hoe beter de resultaten. Technologie is slechts zo effectief als de processen die er gebruik van maken en de mensen die ermee omgaan.​

We maakten een onderscheid in (door)ontwikkeling platform en doorlopende online marketing​. Vergt een idee nog aanvullend onderzoek? Of is er een concrete verbeteractie die nu prioriteit nodig heeft? Door dit proces te stroomlijnen met behulp van backlog management en het afstemmen van ownership stimuleerden we een efficiënter proces.